Getuigenis Evelien - Juni 2013

 

Evelien (‘t Wijland) en Mieke (Zonnelied) gaven in juni 2013 een week training in het dagcentrum van Batak. Dit dagcentrum werd in oktober 2012 geopend en de staf was vragende partij om meer training te krijgen rond bepaalde thema’s. Ze wilden nóg professioneler in hun werk staan. Het werd een boeiende week. Evelien vertelt over wat ze er allemaal deden.

Na een kennismaking met de werking van het dagcentrum (personeel, gasten, uurrooster, accommodatie, materialen, teamwerk) bouwden we samen met de sterk gemotiveerde stafploeg een trainingsweek op. Ook bezochten we de woonplaatsen van de mannen die gebruik maken van het dagcentrum (grouphome en grote instelling).

 

  • Eerst stelden we ons voor en we luisterden naar elkaars  verhaal. Daarna luisterden we naar hun vragen/problemen/knelpunten. We stelden zo prioriteiten op voor de week, maar pasten hier en daar ons programma aan tijdens de week zelf.

o Hoe kan je cliënten die geen interesses tonen motiveren en hun noden/wensen te weten komen?

-Exploreren van materiaal en activiteiten

-Trial and error

-Geen resultaat verwachten, zeker niet in het begin

-Tijd en ruimte geven om de cliënt zichzelf te laten uiten en ontdekken wat hij belangrijk/interessant vindt

 

o Hoe kan je met cliënten in een rolwagen activiteiten doen en welke activiteiten zijn interessant voor hen?

-Positionering in de rolwagen, tafels en kussens gebruiken

-Goede communicatie met cliënt, ook de kleine signalen herkennen

-Al doende uitleggen hoe gewone activiteiten op maat van deze cliënten aangepast kunnen worden, dit  door tijdens hun normale activiteiten mee te participeren met de cliënt in de rolwagen

 

o Nieuwe ideeën om een dag te vullen, zonder steeds terug te grijpen naar het maken van creatieve brouwsels

-Maken van repetitieve activiteiten die duidelijk zijn voor de cliënt (dit voor bepaalde cliënten die hier nood aan hebben), bonen in een pot leggen, blokken/wc-rolletjes rijgen op zowel grote, kleine, slappe en harde stokken en koorden. Dit om ook zelfstandigheid en structuur  aan te leren aan de cliënt (alle bonen in de pot = activiteit is gedaan, nu pas het volgende aanbieden). Als de drie activiteiten gedaan zijn, is er een vrij moment. Zo kunnen we cliënten leren om op bepaalde momenten van de dag actief zelfstandig bezig te zijn. Intussen kan er met andere cliënten specifieker gewerkt worden. Er is geen nood om steeds bij een hele activiteit bij te zijn. Eens de activiteit aangeleerd is, kan de cliënt zich bepaalde tijd zelfstandig behelpen. Dit maakt dat er gedurende de dag meer verschillende activiteiten kunnen gebeuren, aangepast aan de specifieke noden van cliënten.

-Levensboeken, interesseboeken maken met cliënten

-Grote spelen (volksspelen, rollenspel, samenspel, …)

-Ideeën voor werkmanden en projectdozen

-Rollenspel en sociale spelen (naar de winkel, een koffie gaan drinken, administratie doen, op de boerderij,…)

 

  • Elke ochtend waren we om 8h30 in het dagcentrum. Zo hadden we telkens een overlegmoment vooraleer de dag te beginnen. We wisselden gevoelens en ervaringen uit van de dag ervoor en stelden nieuwe prioriteiten op voor de dag. Dit maakt dat we elkaar ook wat beter leerden kenden zonder cliënten erbij.
  • Dankzij veel feedback aan elkaar en een open communicatie als prioriteit voelden we ons steeds welkom.
  • Wat hebben we gedaan tijdens deze week?

  1. Samen zoeken naar nieuwe, interessante activiteiten voor de mannen, vooral herbruikbare activiteiten die niet altijd resultaatgericht zijn
  2. Uitleg over personen met een meervoudige beperking (opbouw tot activiteit, positionering in een rolstoel, comfort en communicatie)
  3. Hoe cliënten die weinig of niet tot activiteit komen motiveren/stimuleren/activeren
  4. Hoe kunnen we activiteiten maken, zonder budget en toch herbruikbaar
  5. Wat is de functie van een snoezelruimte, hoe kan je deze inrichten en functioneel gebruiken

 

Wat zijn de positieve dingen die we zagen?

- Teamwork en warm hart voor de cliënten

- Ook zonder een diploma in de zorgsector, zagen we veel kennis over de cliënten en hun leefwereld. Ook het overbrengen van tradities (volksdansen, wandelen in de natuur, volksliederen, bezoek aan museum en kerk, …)

- Oog voor integratie in het dorp

- Veel interesse en een honger om samen nieuwe activiteiten/projecten uit te werken

- Transfer van gewonnen info naar andere activiteiten

 

Waar kunnen we bij een volgend bezoek de nadruk op leggen?

- Verder werken met de vragen, bezorgdheden en problemen die ze ervaren

- Meer specifieke training rond cliënten met een meervoudige beperking (pathologie, patronen, positionering, rolwagens en accessoires, concretere aanpassingen)

- Communicatie grouphome/instelling en het dagcentrum

- Snoezelruimte: gebruik en inkleding verderzetten (goed bij een winterbezoek)