Juli-december 2014:

het professorenteam van Plovdiv onderzoekt in Batak noden van mannen met een ernstig verstandelijke handicap en gedragsproblemen en ent hierop begeleidingsmogelijkheden. Op basis hiervan wordt supervisie gegeven aan de begeleiders van deze bewoners.

In september gaan Johan De Groef en Jef Scheurweghs op werkbezoek om dit proces uit te diepen. Dit ganse project wordt door ons gefinancierd.

 

15 september – 15 november 2014:

Mihaela Grigorova is een studente pedagogie aan de universiteit van Plovdiv, de tweede grootste universiteit van Bulgarije. Ze loopt een maand stage in Meuleveld 1 in Ternat, een leefgroep van het MPC Sint-Franciscus. In de tweede maand loopt ze stage in verschillende leefgroepen van het MPI Maria Ter Engelen in Geel-Oosterloo.

Mihaela is de 5e Bulgaarse studente die in de Belgische gehandicaptenzorg stage komt doen.

 

Oktober 2014:

opstart van de nieuwe "grouphomes", huizen voor de kinderen en jongeren uit de instelling van Zgalevo.

 

November 2014:

2 leerkrachten van Scholen Sint-Franciscus geven een week training aan enkele leerkrachten van de Special School in Plovdiv.

 

20-21 november 2014:

training in Plovdiv door het universiteitsteam voor directies en verantwoordelijken van nieuwe initiatieven in de gehandicaptenzorg (12 genodigden). Deze training wordt door ons gefinancierd.

 

1-7 december 2014:

een delegatie van 4 leden van de werkgroep (Evelien, Lieve, Véronique, Anjes) gaan op werkbezoek naar de verschillende projecten in Bulgarije. Op de agenda staat onder andere het uitwerken van een trainingsaanbod voor de nieuwe projecten in Zgalevo en opvolging van het onderzoek naar de noden van de mannen in Batak.