Wat willen we nog doen?

 

Het werk in de gehandicaptenzorg in Bulgarije zal nooit "af" zijn, daar zijn we ons zeker van bewust. Ook bij ons blijft het een sector die in beweging is. Maar we gaan verder met onze engagementen in Batak, Zgalevo en Plovdiv, trouw blijvend aan onze filosofie: we houden het kleinschalig in lokale projecten waar de hulp rechtstreeks ten goede komt aan de mensen met een handicap. We doen waarin we zelf ervaring hebben, namelijk het zorgen voor mensen met een handicap en deze kennis delen we met hen. Daarnaast geloven we in praktische opleidingen op de werkvloer, gegeven door mensen met kennis en ervaring uit België én uit Bulgarije zelf.

 

Batak

In 2014 onderzocht het professorenteam van de universiteit van Plovdiv de noden van de mannen in de instelling met een ernstig verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Zij bezorgden ons hiervan verslagen, zodat we meer zicht kregen op de individuele problematiek en noodvraag van de bewoners.

De supervisie die hier op volgde, loopt nog door in 2015. Het professorenteam zal regelmatig langsgaan om de begeleiders en de directie te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Zij kunnen bij hen terecht met vragen en problemen en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt.

In juni 2015 is er een werkbezoek gepland door de coördinator en de projectleider Batak. De directeur van het MPC zal hen vergezellen om zo de projecten te leren kennen. Een bezoek aan de burgemeester, de grouphome, het dagcentrum en de instelling staat op het programma.

Naast het bespreken van de individuele vragen en noden van al deze voorzieningen zal ook de samenwerking tussen deze verschillende entiteiten op de agenda staan.

Eind 2015 volgt er een tweede bezoek, waarvan de inhoud zal bepaald worden door het bezoek van juni.

 

Zgalevo

De nieuwe projecten (huis voor kinderen, huis voor jongeren, dagcentrum) werden per 1 oktober 2014 opgestart. Tijdens het bezoek in december 2014 gingen we ter plekke kijken hoever de opstart staat en welke vormings- en andere noden er zijn. Er bleek grote vraag te zijn bij het grotendeels nieuwe personeel. We engageerden ons  toen tot een trainingsaanbod voor de begeleiders van deze nieuwe projecten.

In maart 2015 nodigen we de burgemeester van Pordim en twee medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de gehandicaptenzorg uit naar België om kennis te maken met de gehandicaptenzorg bij ons. Dit is een uitwisseling op beleidsvlak. In Bulgarije zijn de gemeentes immers eindverantwoordelijke voor de voorzieningen voor mensen met een handicap op hun grondgebied.

Samen met hen en met het professorenteam van Plovdiv wordt een planning uitgewerkt om die training concreet gestalte te geven. Tijdens het bezoek van juni wordt een eerste trainingsweek aangeboden. Hieraan zullen naast de projectleider Zgalevo ook een teamcoach, een begeleider en een ergotherapeut van het MPC deelnemen.

Een tweede trainingsweek is voorzien voor eind 2015. Naast twee teamcoaches uit onze minderjarigenwerking zal er ook een teamcoach/begeleider uit de volwassenenwerking meegaan.

 

Plovdiv – Special School

In november 2014 gingen twee leerkrachten van de Scholen Sint-Franciscus in Roosdaal naar de school in Plovdiv voor verdere training en uitwisseling. Het was hun tweede bezoek en ze zagen hoe de school er aan de slag was gegaan met de dingen die ze tijdens eerdere uitwisselingen (zowel in België als in Bulgarije) hadden opgepikt.

Dat versterkte de overtuiging dat er bij beide partijen interesse en motivatie is om deze samenwerking verder uit te bouwen. Er werd beslist om daarvoor samen de nodige middelen te gaan zoeken.

In het voorjaar van 2015 werd  er vanuit de Scholen Sint-Franciscus een Europees project ingediend om de uitwisseling met de Special School in Plovdiv mogelijk te maken. Als voorbereiding hierop werd er in maart 2015 een kort bezoek gebracht door een driekoppige delegatie vanuit Roosdaal. Zij stemden ginder met elkaar af.

Nu is het afwachten op het antwoord op hun projectaanvraag.


Plovdiv-universiteit

Het professorenteam van de universiteit van Plovdiv is een belangrijke partner in dit geheel: als aanspreekpunt ter plaatse, als trainingspartner, als informatiebron,…

Vanuit de universiteit wordt er jaarlijks aan 1 of meerdere studenten de kans gegeven om 2 maand stage te lopen in de organisaties aangesloten bij Mediander. Er worden momenteel afspraken gemaakt voor een nieuwe stagiaire.

 

Natuurlijk kosten al deze projecten veel geld. Bovendien gaan we twee keer per jaar met een delegatie van het MPC de projecten ter plaatse bezoeken en opvolgen. Deze werkingskosten worden grotendeels gedragen door het Begeleidingscentrum zelf. Voor de trainingen en opleidingen doen we echter een beroep op de milde giften van onze personeelsleden, sympathisanten en sponsors.

Alle sponsorgelden die we zo verzamelen, gaan dan ook integraal naar de projecten en komen rechtstreeks ten goede aan de mensen met een handicap in Bulgarije. Uw giften maken wel degelijk het verschil in het leven van deze mensen...

Wie ons wil steunen, kan dat doen op rekeningnummer BE90 0016 9993 7932 GEBABEBB. We geven een fiscaal attest vanaf 40 €. Alvast hartelijk dank!