Werkgroep Bulgarije

 

 

Onze werkgroep bestaat uit mensen die een engagement willen aangaan met mensen met een handicap ver weg. Vanuit de gedrevenheid om hun kennis en ervaring te delen met hen, vanuit de overtuiging dat we van elkaar kunnen leren en vanuit de hoop dat iets ogenschijnlijk kleins tot grootse veranderingen kan leiden...

 

Anjes Van Vaerenbergh, coördinator, is algemeen verantwoordelijke voor de Bulgaarse projecten

Lieve Kuypers, teamcoach verpleegafdeling, is projectleidster in Zgalevo

Evelien De Strijcker, ergotherapeute, is projectleidster in Batak

Véronique Beeckmans, mama van Nele ('t Wijland), is verantwoordelijke sponsoring en PR

Clem De Bolle, logopediste

Ann De Winter, coördinator Mediander

Koen Vander Beken, directeur MPC Sint-Franciscus

Kristy Van Den Eeckhout, directeur Bubao Sint-Franciscus