Vanuit welke visie?

 

 

Wat we in het MPC Sint-Franciscus dag in dag uit opbouwen, moeten we kunnen delen met anderen.

Dit vinden we een morele plicht.

Wanneer we in 2002 de vraag naar ondersteuning kregen vanuit EGIDA, een Bulgaarse vereniging van ouders
 van kinderen met een handicap, namen we hier graag een engagement. Deze oudervereniging wilde de wantoestanden in de Bulgaarse staatsinstellingen voor mensen met een handicap een halt toeroepen. Met kleine stapjes werken aan een nieuwe Bulgaarse gehandicaptenzorg…

Vanaf dan is ons engagement alleen maar groter geworden. En ons Bulgaars netwerk en partnerschap ook. Onze manier van samenwerken met de Bulgaren is steeds dezelfde. Zij nemen het initiatief en doen het grootste werk. Wij helpen op afstand: adviserend, vanuit onze kennis in het begeleiden van mensen met een handicap, en financieel, door op zoek te gaan naar sponsors.

Het is een boeiend en beklijvend proces!

We willen vooral diverse lokale partners in Bulgarije ondersteunen in hun moeilijke weg naar betere zorg voor mensen met een handicap. Zelf zijn we zeer actief in Batak, Zgalevo en Plovdiv. We werken er samen met mensen die, met schaarse middelen, bergen kunnen verzetten.

 

Onze Bulgaarse partners zijn ondertussen onze medewerkers geworden. Zo houden we er aan om hen bij elke personeelsdag uit te nodigen. Op onze "denkdag" op 28 februari 2014 was een delegatie van 7 Bulgaarse medewerkers van 3 verschillende projecten aanwezig. Ze horen erbij!

 

 

Wil u met ons meewerken of zoekt u een samenwerkingspartner in Bulgarije? Dan willen wij u graag bijstaan met raad en daad.