Zgalevo

 

Na ons jarenlang engagement in Batak gingen we ook van start met een nieuw project. Het was één van onze contactpersonen in Bulgarije die ons eind 2010 naar Zgalevo leidde, een piepklein dorpje met nog geen 800 inwoners in het Noorden van Bulgarije. In dat dorpje een instelling voor 45 kinderen met een handicap tussen 2 en 21 jaar. Hun problematiek is zeer uiteenlopend: van licht tot ernstig mentale beperkingen, fysieke beperkingen, meervoudige handicaps, gedragsstoornissen,... De instelling had geen te beste reputatie...

Ook daar weer werden we getroffen door het tekort aan middelen, aan personeel, aan knowhow,... De schrijnende beelden uit de BBC-reportage van Kate Blewett die in 2008 bij ons te zien was, zijn nog vers op ons netvlies gebrand. Kinderen, jongeren, meisjes, jongens, met lichte of zware handicaps leven samen in een onaangepast gebouw, verstoken van de noodzakelijke hygiëne, verzorging, therapie, stimulatie, vrijetijdsbesteding... Sommigen gaan overdag naar school in het nabijgelegen Pleven, anderen verblijven noodgedwongen continu in de instelling. Overdag krijgen sommigen onder hen nog individuele begeleiding of therapie, maar na 17 uur staan amper twee verzorgenden en een verpleegster in voor deze groep van 45 kinderen. Vaak zijn het mensen zonder specifieke opleiding, zonder alternatieve mogelijkheden om een job uit te oefenen wegens het gebrek aan werkgelegenheid in de streek, beperkte mobiliteit, enz...

Vanuit de instelling zelf kwam de vraag naar het organiseren van training om hen meer handvaten te geven rond verschillende thema's die leven bij hen: hoe ga je om met agressie bij deze kinderen, hoe kunnen we hen stimuleren, hoe kunnen we meer te weten komen over autisme, ...?

Na twee bezoeken hebben we samen met de universiteit van Plovdiv en Mariyana Branzalova van de vzw NET (een overkoepelende organisatie die de instellingen over gans Bulgarije bezoekt en zorgt voor opleiding) een vormingsprogramma opgesteld, dat loopt over twee jaar. Vanuit de universiteit werd in 2011 vorming gegeven over de betekenis van agressief gedrag en hoe er mee om te gaan. Mariyana Branzalova gaf vorming over basale stimulatie. In de praktijk gaat dit over: hoe doe ik de dagelijkse verzorging en hoe kan ik nog een extra stimulans geven?

In oktober 2011 bezochten de directrice, de psychologe en een opvoedster het MPC en konden zo gedurende een week kennis maken met onze manier van werken. Het werd een leerrijke, maar ook confronterende ervaring voor hen. De veelheid aan middelen en therapieën, de organisatie in leefgroepen, de interactie tussen ouders en therapeuten, de pogingen tot maatschappelijke integratie van mensen met een handicap,... Het besef dat er in hun land nog grote veranderingen nodig zijn, werd er nog sterker door. Het bracht bij hen ook een kentering te weeg en een vernieuwde motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan.

2012 werd een trainingsjaar voor de personeelsgroep van het kindertehuis in Zgalevo. In het voorjaar werd er een opleiding omtrent autisme gegeven door de medewerkers van het Autisme Centrum in Sofia en de vervolgopleiding rond basale stimulatie werd in het najaar door de vzw NET verzorgd. Het team van de universiteit van Plovdiv zorgde voor supervisie.

In 2013 was er een tweede bezoek van een groep personeelsleden van Zgalevo, meer verdiepend en gericht.

2014 werd het jaar van de grote veranderingen. Momenteel wordt de instelling van 50 kinderen ontmanteld. De kinderen verhuizen naar huizen in het dorp of de stad. In het dorp Pordim/Zgalevo werden immers recent met Europese subsidies (zoals overal in Bulgarije) een leefgroep voor kinderen en een leefgroep voor jongeren gebouwd. Er werd ook een dagcentrum voor de zwakste kinderen uit de grond gestampt. Een groot aantal kinderen van de vroegere instelling zal in deze nieuwe huizen wonen. Anderen zullen in huizen in hun eigen geboortestad terecht kunnen.

Dit alles is heel nieuw voor de kinderen en ook voor het personeel. Maar een nieuw gebouw geeft nog geen nieuwe werking. De personeelsleden hebben knowhow en vorming nodig. Op vraag van de gemeente Pordim zullen we, samen met de verantwoordelijken van de huizen en met het professorenteam van Plovdiv, een trainingsprogramma ontwikkelen. Onze ervaring met onze Belgische leefgroepen "in het dorp" zal daarbij een grote hulp zijn.

 

Beeldmateriaal:

De instelling in Zgalevo